Onze duurzame verplichtingen:
Omdat de wereld van morgen niet meer om de principes van duurzame ontwikkeling heen kan, zet al het personeel van het Office du Tourisme zich in voor de uitvoering en naleving van acties ten gunste van het milieu (communicatie, inkoop, sortering, evenementen, publicaties, reizen, enz.) Deze eco-acties zijn opgenomen in een handvest dat in onze lokalen wordt opgehangen.

De gemeente Vaujany, bezorgd om het milieu, wilde ook erkenning voor haar inspanningen en kreeg op 7 oktober 2014 het label “Station Verte”. Een Green Resort is een gastvrij gebied in het hart van de terroir, dat op nationaal niveau erkend is als een georganiseerd vakantieoord, dat zinvolle vakanties aanbiedt, ten gunste van een natuurlijk, authentiek, menselijk en milieuvriendelijk toerisme.

Zo moedigen wij iedereen (bewoners, sociaal-professionelen, toeristen) aan om hun bijdrage te leveren aan het goede leven in Vaujany:

Laten we recyclen!
Een kaart met de locaties van de moloks, de composteerinstallaties en het afvalverwerkingscentrum is verkrijgbaar bij het toeristenbureau en op de website vaujany.com
Grofvuil wordt elke eerste maandag van de maand opgehaald (registratie verplicht op het gemeentehuis – 04 76 80 70 95)
Handelaren hebben een kartonnen doos tot hun beschikking.
Canisters voor het verzamelen van gebruikte bak- en braadolie worden uitgedeeld aan restauranthouders. Ze worden twee keer per jaar opgehaald en gerecycleerd door de CC Oisans.
In de herfst en de lente wordt een plantenversnipperaar gebruikt. Het versnipperde materiaal wordt hergebruikt in de bloembedden van de gemeente.
Compost en versnipperd materiaal zijn beschikbaar voor de bevolking in het afvalverwerkingscentrum.
In het voorjaar wordt een inzameling van afval op de sporen georganiseerd.
Hondenpoepzakjes en speciale vuilnisbakken zijn in het dorp verkrijgbaar.
Het hout van de ontginning van een lariksbos is gebruikt om omheiningen te repareren en padversterkingen aan te brengen.
Laten we anders gaan!
Zachte mobiliteit in het dorp (roltrappen, liften)
Gratis parkeerterreinen
Gratis pendeldiensten tussen gehuchten in de winter
Gratis treintje in het dorp in de zomer
Gratis pendeldienst van Vaujany naar Bourg d’Oisans in de zomer en de winter
De Verney-voetgangersbrug, waarmee u te voet of met de fiets de Eau d’Olle kunt oversteken
Greenway project
Een kaart met de locaties van oplaadpunten voor elektrische auto’s en oplaadpunten voor elektrische fietsen is verkrijgbaar bij het Toeristenbureau en op de website vaujany.com

Label "Station Verte"

Onder de naam “Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige” is een vereniging opgericht die valt onder de wet van 1 juli 1901 en het decreet van 16 augustus 1901. De Federatie wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die is samengesteld uit

twintig verkozen leden, met stemrecht
de vertegenwoordiger van de Franse federatie van kampeerders, caravanners en autocaravanners (FFCC), stichtend lid, met stemrecht
de erevoorzitter(s) en erevoorzitter(s), met raadgevende stem
de ambtshalve leden, in een adviserende hoedanigheid
De gekozen leden en de stichtende leden kunnen worden aangevuld door gecoöpteerde buitengewone leden, zonder stemrecht.

De Franse Federatie van Groene Vakantieoorden en Sneeuwdorpen heeft tot doel bij te dragen tot de organisatie van het toerisme op het platteland en in de bergen, met name door de gemeenten of toeristische complexen te verenigen waarvan de overlegorganen de bepalingen hebben onderschreven van de bij deze statuten gevoegde nationale charters waarin de voorwaarden worden opgesomd waaraan moet worden voldaan om het label “Groen Vakantieoord” of “Sneeuwdorp” te verkrijgen.

De missie van de Federatie is:

de naleving van de charters te verzekeren om de waarde van de labels te handhaven,
om de collectieve promotie van de gelabelde resorts te verzekeren, is elke politieke of religieuze discussie verboden binnen de Federatie.

Beschermde gebieden in de omgeving

Ecrins Nationaal Park

Beschermd watergebied in Oisans

©Ecrins Nationaal Park

Nuttige informatie