Vaujany Station Village – Séjour ski et vacances montagne Isère

De kwaliteitsbeloften van het Qualité Tourisme-keurmerk:

Vaujany ligt in het hart van Oisans, op de route van de grote cols. Het behoort tot het prestigieuze vakantieoord Alpe d’Huez, een groot ski- en mountainbikegebied. Het ligt op een strategische as wat betreft toeristische ontwikkeling. Aangezien ons VVV-kantoor de toeristische uitdagingen het hoofd moet bieden, hebben we er sinds enkele jaren voor gekozen om kwaliteit centraal te stellen in ons toeristisch beleid, om zo een constante vooruitgang mogelijk te maken op het vlak van de kwaliteit van onze vakantiebestemming. Het team van het VVV-kantoor is zich bewust van de eisen die onze bezoekers stellen wat betreft de kwaliteit van de aangeboden diensten. Het bekommert zich om de tevredenheid van onze partners, maar ook om de zorgen van ons personeel. Het heeft 4 belangrijke kwaliteitsdoelstellingen vastgelegd en maakt zijn kwaliteitsbeloften goed duidelijk.

 • Goede menselijke relaties

Een klant, partner of collega tevredenstellen betekent in de eerste plaats naar hem luisteren, hem begrijpen om hem beter te kunnen adviseren of ondersteunen in zijn zoektocht

 • Efficiënte en aangename werkomstandigheden

Door de organisatie en de interne communicatie van onze diensten te verbeteren (met name de teamvergaderingen), is elk lid van ons team in staat zich te ontplooien en zijn kracht te tonen in een hecht team

 • Een bekwaam en opgeleid team

We moedigen het personeel aan om gevarieerde opleidingen te volgen, deel te nemen aan cursussen en workshops binnen en buiten hun kennisgebied om meer te leren over het aanbod. Zo bieden we elk teamlid de mogelijkheid om zijn professionaliteit en zijn kracht te tonen

 • Acties ter bevordering van duurzame ontwikkeling

Omdat de wereld van morgen de principes van duurzame ontwikkeling niet meer kan negeren, zal elk van onze acties (communicatie, aankopen, afvalsortering, animatie, publicaties, …) dit altijd moeten respecteren. Om onze bezoekers kwaliteitsvolle diensten aan te bieden, verbinden wij ons ertoe om:

 • Duidelijke, nauwkeurige en actuele informatie te garanderen en de toegang hiertoe voor iedereen op elk moment te vergemakkelijken
 • De beschikbaarheid en het beheer van toeristische informatie te optimaliseren
 • Te zorgen voor persoonlijk en hartelijk onthaal, zo dicht mogelijk bij de wensen en behoeften van de bezoeker
 • Onze bezoekers te begeleiden bij de organisatie van hun verblijf en de reservering van hun activiteiten
 • Te luisteren naar onze bezoekers en er zo voor te zorgen dat zij helpen onze diensten te verbeteren

Om onze partners kwaliteitsvolle diensten aan te bieden, verbinden wij ons ertoe om:

 • Het toeristische aanbod van de vakantiebestemming te ordenen, kwalificeren, promoten en verkopen
 • De bekendheid van de streek in de gaten te houden en te werken aan de groei ervan
 • De lokale vaardigheden en middelen te valoriseren
 • Gezamenlijke acties voor te stellen om de economische activiteit van de streek te stimuleren
 • Partners te sensibiliseren voor nieuwe trends en ontwikkelingen in de toeristische wereld
 • Te werken met lokale, regionale en nationale toeristische netwerken

U kunt alle informatie over “Toerisme en Kwaliteit” terugvinden door op deze link te klikken.

Onze Categorie 1-kwaliteitsbeloften:

Het VVV-kantoor van Vaujany, geklasseerd als Categorie I en lid van het nationale netwerk van Franse toeristische diensten (Offices de Tourisme de France®) verbindt zich ertoe om:

 • Te zorgen voor een goed toegankelijke ontvangstruimte en informatieruimte.
 • Uw formaliteiten te vergemakkelijken.
 • U meubilair aan te bieden om te zitten.
 • U gratis te informeren over het lokale toeristische aanbod.
 • De openingstijden in ten minste twee vreemde talen te tonen en te verspreiden.
 • U gratis wifi aan te bieden.
 • Ten minste 305 dagen per jaar geopend te zijn, inclusief zaterdag en zondag tijdens de toeristische periodes of evenementen.
 • Het hele jaar door uw brieven of mails te beantwoorden.
 • Te zorgen voor een receptie die permanent geopend is met personeel dat ten minste twee vreemde talen spreekt.
 • Te zorgen voor papieren toeristische kaarten, plattegronden en gidsen.
 • U toegang te geven tot de speciale drietalige website die bedoeld en geschikt is voor raadpleging via geïmplementeerde media.
 • De toeristische informatie ook te verspreiden op papier, vertaald in ten minste twee vreemde talen en met betrekking tot:
  • alle geklasseerde toeristische accommodaties met minstens de naam van de vestiging, het adres, het e-mailadres, de website, het telefoonnummer en het classificatieniveau;
  • monumenten en toeristische, natuurlijke of recreatieve sites met de eventuele tarieven, openingstijden en -periodes, websites, telefoonnummers en adressen;
  • evenementen en animaties
  • de noodnummers.
 • Jaarlijks de toeristische informatie bij te werken.
 • De noodnummers buiten op te hangen.
 • Het volledige gekwalificeerde aanbod van het werkgebied te presenteren aan alle klanten.
 • U de mogelijkheid te geven om de beschikbaarheid van aangemerkte accommodaties te raadplegen.
 • Uw klachten te behandelen en uw tevredenheid te meten.
 • Een toeristische informatiedienst aan te bieden die gebruikmaakt van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (sociale netwerken, mobiele telefonie, geolokalisatie, …).
 • De eisen van het Qualité TourismeTM-keurmerk te respecteren
 • Een adviseur tot uw beschikking te stellen tijdens uw verblijf.
 • Te zorgen voor betrouwbare en actuele informatie over het lokale toeristische aanbod.

Nuttige informatie

Raadpleeg onze zomer- of winterbrochure