Onze verplichtingen inzake kwaliteitstoerisme:

Gelegen in het hart van de Oisans, op de weg naar de grote passen en behorend tot het prestigieuze Alpe d’Huez ski/mountainbike domein, ligt Vaujany op een strategische as in termen van toeristische ontwikkeling.

Ons Bureau voor Toerisme moet de uitdaging van het toerisme aankunnen en sinds enkele jaren hebben wij ervoor gekozen kwaliteit centraal te stellen in onze bekommernissen en in onze toeristische strategie om een constante vooruitgang van de kwaliteit van onze bestemming mogelijk te maken.

Zich bewust van de eisen die onze bezoekers stellen aan de kwaliteit van de aangeboden diensten, bezorgd over de tevredenheid van onze partners maar ook over de bezorgdheid van onze volksvertegenwoordigers, heeft het team van het VVV-kantoor 4 prioritaire kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd en geeft het duidelijk blijk van zijn kwaliteitsverplichtingen.

Menselijke betrekkingen van hoge kwaliteit

Een klant, een partner of een collega tevreden stellen betekent vooral naar hem luisteren, hem begrijpen om hem beter te kunnen adviseren of hem te helpen in zijn zoektocht

Efficiënte en aangename werkomstandigheden

Door de organisatie en de interne communicatie van onze diensten te verbeteren (met name de teamvergaderingen), stellen wij elk lid van ons team in staat zijn potentieel te ontplooien en zijn dynamisme te tonen binnen een verenigd team

Een bekwaam en opgeleid team

Door ons personeel aan te moedigen diverse opleidingen te volgen, deel te nemen aan seminars en deel te nemen aan binnen- en buitenlandse reizen om hun kennis van de aangeboden diensten te ontwikkelen, bieden wij elk lid van ons team de mogelijkheid blijk te geven van zijn professionalisme en dynamisme

Acties gericht op duurzame ontwikkeling

Omdat de wereld van morgen niet meer om de principes van duurzame ontwikkeling heen kan, moet elk van onze acties (communicatie, aankopen, sortering, evenementen, publicaties, enz.) dit principe altijd respecteren.

Om onze bezoekers kwaliteitsdiensten aan te bieden, verbinden wij ons ertoe

Duidelijke, nauwkeurige en actuele informatie te garanderen en de toegang ertoe voor iedereen te allen tijde te vergemakkelijken
Optimalisering van het aanbod van toeristische informatie en het beheer ervan
een warm en persoonlijk onthaal te bieden, dat zo dicht mogelijk bij de wensen en behoeften van de bezoeker ligt
Om onze bezoekers te helpen bij het organiseren van hun verblijf en het boeken van hun activiteiten
Luisteren naar onze bezoekers, zodat zij kunnen bijdragen aan de verbetering van onze diensten

Om onze partners kwaliteitsdiensten aan te bieden, verbinden wij ons ertoe

het toeristisch aanbod van de bestemming structureren, kwalificeren, promoten en verkopen
De reputatie van het gebied bewaken en werken aan de verbetering ervan
de waarde van plaatselijke vaardigheden en middelen verhogen
Samenwerkingsacties voorstellen om de economische activiteit van de regio te stimuleren
Partners bewust maken van nieuwe trends en ontwikkelingen in de wereld van het toerisme
Samenwerken met lokale, regionale en nationale toeristische netwerken
U vindt alle informatie over “Qualité Tourisme” door HIER te klikken

 

Onze verbintenissen Categorie 1 :

Het VVV-kantoor van Vaujany, ingedeeld in categorie I en lid van het nationale netwerk van Offices de Tourisme de France®, zet zich in voor :

 • U te voorzien van een gemakkelijk toegankelijke receptie en informatieruimte.
 • Uw bezoeken vergemakkelijken.
 • Zorg voor meubilair om op te zitten.
 • Informeert u gratis over het lokale toeristische aanbod.
  zijn openingstijden in ten minste twee vreemde talen bekendmaken en verspreiden.
 • Bieden u gratis toegang tot wifi.
 • Ten minste 305 dagen per jaar geopend zijn, met inbegrip van zaterdagen en zondagen tijdens het toeristen- of amusementsseizoen.
 • Beantwoord uw brieven het hele jaar door.
 • Zorgen voor een permanente receptiedienst, bemand door mensen die ten minste twee vreemde talen spreken.
  Het verstrekken van toeristische kaarten, plannen en gidsen op papier.
 • U toegang te verschaffen tot zijn speciale drietalige website, aangepast voor raadpleging via de media aan boord.
 • Zijn toeristische informatie ook op papier te verspreiden, vertaald in ten minste twee vreemde talen, betreffende :
  alle geclassificeerde toeristische accommodatie, waaronder ten minste de naam van het etablissement, het postadres, het e-mailadres, het website-adres, het telefoonnummer en het classificatieniveau;
  monumenten en culturele, natuurlijke of recreatieve toeristische trekpleisters, met vermelding van de gebruikelijke tarieven, de perioden en de tijdstippen waarop zij voor het publiek toegankelijk zijn, de website en de telefoon- en postgegevens;
  evenementen en activiteiten
 • telefoonnummers voor noodgevallen.
 • zijn toeristische informatie jaarlijks bijwerken.
 • Geef de noodnummers buiten aan.
 • Al het gekwalificeerde aanbod van zijn interventiezone presenteren voor alle clientèle.
 • U toegang geven tot de beschikbaarheid van geclassificeerde accommodatie.
 • Om uw klachten te behandelen en uw tevredenheid te meten.
 • Een toeristische informatiedienst aanbieden waarin de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën zijn geïntegreerd (sociale netwerken, mobiele telefonie, geolokalisatie, enz.)
 • voldoen aan de eisen van het keurmerk voor kwaliteitstoerismeTM
 • U te voorzien van een vakantie adviseur.
  Garanderen van de betrouwbaarheid en actualiteit van informatie over het plaatselijke toeristische aanbod.

Nuttige informatie